Centerkritik mot sämre post i skärgården

En utredning om posten som regeringen beställt innebär försämringar för skärgården – om förslagen blir verklighet. Det anser centerpartiet.

Skärgårds– och glesbygdsbor drabbas särskilt om en rad förslag för posten blir verklighet. Det anser skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C), som är kritisk mot en utredning om posten som regeringen låtit göra.

Gustav Hemming vänder sig bland annat mot förslagen i utredningen som innebär att övernattsbefordran av brev slopas, att portot höjs från dagens 6,50 kronor till strax över 8 kronor och att pristaket på brev över 250 gram tas bort.

– För människorna som lever och verkar ute i Stockholms skärgård är situationen med posten redan idag en ansträngd fråga. Många har långa avstånd till viktiga samhällsfunktioner som apotek och affärer och få har tillgång till fiberuppkoppling, vilket gör att postgången där är och kommer att fortsatta vara en viktig fråga, säger Gustav Hemming (C) i ett pressuttalande.

Utredningen Som ett brev på posten (SOU 2016:28) har som mål att ”utforma regler som säkerställer att det finns en samhällsomfattande posttjänst över hela landet som tillhandahålls till rimliga priser, utan statsstöd.” Utredningen har gjorts mot bakgrund av att digital kommunikation de senaste decennierna allt mer ersatt traditionella brev.