Centern vill ha bostäder för missbrukare

Ann-Christin L Frickner (C), Roger Ranta och Johan Holsteinsson.
Ann-Christin L Frickner (C), Roger Ranta och Johan Holsteinsson.
Tillsammans har de arbetat fram en motion om bostäder för nyktra missbrukare.
Tillsammans har de arbetat fram en motion om bostäder för nyktra missbrukare.
Roger Ranta och Johan Holsteinsson har båda tagit sig ut missbruk och fått kämpa för en egen bostad. Tillsammans med Centerpartiet har de lagt ett förslag på en akut lösning av bostadssituationen för personer med missbruksproblem i Väsby.

Under hösten har Roger Ranta skrivit om flera personer han hjälpt från beroende till bostad. Men även personer det inte gått lika bra för.

– Missbruk är en sjukdom som dödar när man inte får den hjälp man behöver, säger Roger Ranta.

Både han och Johan Holsteinsson är före detta missbrukare. Johan har varit ren i fem år, Roger i nio. De vet hur svårt det är att komma på fötter igen och har länge engagerat sig för nyktra missbrukares bostadssituation.

Båda har skrivit mycket i sociala medier om det akuta behovet av bostäder. I höstas lämnade Johan in ett medborgarförslag om bostadssituationen och de har haft kontakt med olika politiker de senaste åren men känner att de inte kommer någonstans. Trots flera möten saknas fortfarande bostäder.

De upplever att det var lättare för personer med beroendeproblem att få hjälp till bostad av kommunen för några år sen. De berättar om en gemensam vän som varje natt sover på bussar eller pendeltåg – trots att han har hjärtproblem.

– Ingen av mina vänner har fått något erbjudande om bostad på fem år.

När Ann-Crhistin L Frickner (C) läste inläggen Roger skrev om utsatta personer som inte fick bostad, och att kommunens ledning inte tagit kontakt med Roger, hörde hon av sig för att ta fram ett politiskt förslag.

– När kommunen inte ens hörde av sig kände jag att det här är inte mitt sätt att leda. Vi kallade till ett möte och började diskutera vad kommunen kunde göra, säger Ann-Christin L Frickner.

Tillsammans har de kommit fram till fem punkter för akuta insatser som skulle underlätta situationen. Den 19 februari kommer motionen lämnas till kommunfullmäktige men förhoppningen är att Johan och Roger kommer få möjlighet att presentera förslagen för styrande majoritet innan dess på ett eget möte.

Ett av förslagen innebär att kommunens evakueringslägenheter i Runby som idag är reserverade för ensamkommande och asylsökande ska öppnas för alla personer med sociala stödinsatser.

– Det är jätteviktigt att kommunen inte gör skillnad på någon utan att alla har samma möjlighet till en grundtrygghet., säger Ann-Christin L Frickner.

De vill även se aktiviteter på det särskilda stödboendet 96:an på eftermiddag- och kvällstid och säkerställa tak över huvud genom att uppmuntra föreningar att starta ett härbärge i Väsby.

– Tak över huvud är inte nog men en akut lösning, långsiktigt behöver man ett eget ställe för trygghet säger Johan.

– 96:ans personal är duktiga och kommunen har mycket skickliga terapeuter. Tillsammans med dessa förslag, om de genomförs, skulle göra kommunen ledande i dessa frågor, säger Roger.

Fakta

Motion för sociala och trygghetsskapande insatser

Centerpartiet har skickat in en motion som tagit fram tillsammans med Johan Holsteinsson och Roger Ranta. Motionen föreslår insatser för att stärka möjligheter till boende för personer med beroendeproblem, skulder och som är satta i hemlöshet.

Följande insatser föreslås:

  • Starta en kö för personer med behov av sociala stödinsatser för boende i kommunens evakueringslägenheter och sociala andrahandskontrakt som är riktade till nyanlända.
  • Utöka 96:ans verksamhet med eftermiddags- och kvällspersonal.
  • Utred om det behövs fler utslussningslägenheter.
  • Inför kontinuerligt vidareutbildning om drog för all berörd personal.
  • Utred möjlighet till fasta platser på härbärge i annan kommun eller initiera ett samarbete med förening för att starta upp ett härbärge i Väsby.
Källa: Centerpartiet