Centern vill utreda ny plats för fotbollsplan

Centern vill utreda om parkeringen vid Fyrverkarbacken kan bli en fotbollsplan.
Centern vill utreda om parkeringen vid Fyrverkarbacken kan bli en fotbollsplan.
Centerpartiet vill att staden utreder alternativa platser för en fotbollsplan på Kungsholmen.
Detta eftersom partiet är emot idén om en 11-mannaplan i Fredhällsparken.

På torsdag kommer det stora bostadsprojektet i Stadshagen att behandlas av exploateringsnämnden. Det aktualiserar också frågan om den kontroversiella fotbollsplanen i Fredhällsparken, en detaljplan som just nu är ute på granskning. Fotbollsplanen där är tänkt att ersätta en 11-mannaplan i Stadshagen som försvinner i samband med att drygt 1 700 bostäder byggs.

Centern föreslår ny plats

Centerpartiet är det enda partiet i fullmäktige som tydligt är emot fotbollsplanen i Fredhällsparken. Partiet menar att parken idag är en viktig plats för rekreation.

Centerpartiet kommer i samband med exploateringsnämndens möte på torsdag att lyfta frågan om alternativa platser för fotbollsplanen. Partiet vill bland annat att staden utreder om parkeringsytorna vid Fyrverkarbacken i Marieberg kan vara en plats lämplig för en fotbollsplan.