Centerpartiet vill ha fler nattvandrare

Huddinges unga ska bli tryggare med fler nattvandrare.
Huddinges unga ska bli tryggare med fler nattvandrare.
Fler nattvandrare och föräldrautbildningar är några av Centerpartiets förslag i deras brottsförebyggande kampanj.

Vid Centerpartiets årsmöte i februari diskuterades de brottsförebyggande frågorna för unga i Huddinge, och har nu startat kampanjen ”Bra förebilder för unga”. Bland annat vill de satsa på utbildningar för föräldrar till tonåringar.

– Det är bara drygt hälften av våra ungdomar i dag som har en förtroendefull relation till en vuxen. Då ser vi att det är väldigt viktigt att man klarar av att ta sitt föräldraansvar. En sak som kommunen kan göra är att öka satsningen på föräldrautbildningar, där olika föräldrar träffas för att diskutera situationer med sina tonåringar, säger Lisa Alexandersson, ordförande för Centerpartiet i Huddinge kommun.

Fler nattvandrare och rutiner mot grooming

Utöver föräldrautbildningar så vill Centerpartiets satsning att fler ska nattvandra samt att skolors arbete mot grooming ska få bättre rutiner. Grooming innebär att vuxna tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp.

– En av de viktigaste orsakerna till kriminalitet är att man misslyckas i skolan. Därför har skolan ett viktigt brottsförebyggande uppdrag. Grooming och andra incidenter på sociala medier kan skada våra ungdomar och där behöver skolorna vässa sitt arbete, säger Christian Ottosson, Centerpartiets kommunalråd som ansvarar för brottsförebyggande frågor i Huddinge kommun.