ANNONS

Central park på Kungsholmen får nytt liv

Sankt Göransparken
Skiss över nya Sankt Göransparken.
Nu finns ett förslag på hur Sankt Göransparken ska bli ännu trevligare.
Lek, vila och blomsterprakt ska prägla parken, hoppas staden.
ANNONS

I det nya förslaget är lekparken centralt placerad i parken. Samtidigt planeras nya bänkar och träd samt en boulebana i parken.

Enligt staden har förslaget tagit hänsyn till parkens kulturhistoriska kvaliteter vilket bland annat innebär att murar, trappor och terrasser bevaras och renoveras.

Allmänheten kan lämna synpunkter

Allmänheten har nu chans att säga sitt om parkförslaget. Den 4 december ordnas öppet hus i Västermalms församlingshem för att diskutera parkens framtid.

Sista dag för att lämna synpunkter är den 18 december.