Centrala Väsby kan få en ny grundskola

En helt ny skola kan öppna i centrala Väsby. Orsaken är att Smedby- och Väsbyskolan behöver renoveras samtidigt som det planeras över tusen nya bostäder i området.

Bakgrunden är att det planeras för mellan 1 000 och 1 200 nya bostäder, dels vid Messingen, dels i den så kallade fyrklövern och fram till Smedby. Till detta kommer att Smedbyskolan och Väsbyskolan behöver renoveras.

– Vi utreder vad det kostar att renovera skolorna. Frågan är om det är värt att kosta på en upprustning av skolorna eller om vi ska satsa på en helt ny skola. Vi har precis påbörjat det här arbetet, säger Kent Norström, utvecklingsledare på Väsby välfärd.

Styrelsen för Väsby välfärd tog nyligen upp projektet med den nya skolan för första gången och i februari nästa år ska styrelsen bestämma sig för hur man ska göra med skolorna.

– Det vi utreder är om samtliga elever på Smedbyskolan och Väsbyskolan ska gå i den nya skolan eller om vi delar upp klasserna i stället. Den nya skolan kan bli från förskoleklass till nian, säger Kent Norström.

– Ett annat alternativ som vi också kollar på är att ha två förskoleklasser till årskurs tre och en central skola som är från årskurs fyra till nia.

När projektet med den nya skolan togs upp i styrelsen för Väsby välfärd orsakade det inga starkare politiska reaktioner.

– Det handlar ju inte så mycket om politik än så länge. Nu gäller det ju främst om vilken inriktning vi ska välja. Det ska ju bestämmas i februari nästa år, säger Erik Palmstierna (M), ordförande i styrelsen för Väsby välfärd.

Jakob Gustafsson (S), andre vice ordförande i styrelsen, håller med:

– Vi har olika scenarier att jobba med men vi har ju inte tagit någon ställning än. Men man kan fråga sig vad det får för konsekvenser för barnen på Smedbyskolan med gångavstånd och liknande om den skolan ersätts av en ny skola i centrala Väsby, säger han.

Gabriella Brundin, rektor på Smedbyskolan, ville i förra veckan inte gå in på om renoveringen av skolan är nödvändig. En renovering är något man måste sätta i relation till vad som händer i övrigt i frågan, anser hon.

Fakta

Messingen pekas ut som en möjlig plats

Väsby välfärd driver alla kommunala grund- och gymnasieskolor och verksamhet inom omsorg och kultur.

Fyrklövern omfattar bland annat Husarvägen, Mälarvägen och Dragonvägen som ligger söder om centrum ner till Mälar­vägen.

Den nya skolan kan placeras vid Messingen eller på annan central plats i Väsby

Det kan ta fem år eller längre innan en ny skola kan byggas.