Centralen kan översvämmas

Vid en rejäl översvämning kan hela Stockholms infrastruktur stanna.
Vid en rejäl översvämning kan hela Stockholms infrastruktur stanna.
2 997 hus och 850 vägar svämmas över. Samtidigt strömmar vattnet in i centralstationen och lamslår all tåg- och t-banetrafik. Det låter som en katastroffilm – men är ett fullt möjligt scenario, enligt en ny rapport från länsstyrelsen.

Det är inte frågan om, utan när. En dag kommer Mälaren att svämma över rejält. Därför har länsstyrelsen i Stockholm de senaste sex åren kartlagt översvämningsriskerna från tre stora vattendrag i området: Mälaren, Oxundaån och Tyresån.

Och resultatet är skrämmande. Vid det värsta tänkbara scenariot skulle nästan 3 000 byggnader i länet svämmas över. En lång rad samhällsfunktioner som vägar och järnvägar skulle också sluta fungera, enligt rapporten.

– Det här pekar ut vilka objekt och områden som är översvämningshotade. Nästa fråga är om det behövs åtgärder och vilka åtgärder som är passande. En väg kanske exempelvis kan översvämmas om det finns alternativa vägar och goda förbifartsmöjligheter. En annan väg kan ha högre prioritet, säger Daniel Åkesson på länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap.

Problemen uppstår mest sannolikt efter en snörik vinter som följs av plötslig värme, gärna i kombination med kraftiga regn. Den värsta tänkbara översvämningen är dock osannolik men även mer vanliga vattenflöden skulle orsaka stora problem, visar rapporten.

Bland annat skulle Stockholms centralstation bli översvämmad tillsammans med 58 andra vägar och järnvägar vid ett så kallat 100-årsflöde, alltså en översvämning som har tio procents chans att inträffa under en tio-årsperiod. Delar av järnvägen norrut från centralen skulle också svämma över – en sträcka med cirka 90 000 påstigande resenärer varje dag.

Även tunnelbanan kan stanna vid en något mindre översvämning. År 2000 var vattennivån i Mälaren mycket nära ett 100-årsflöde. Då var vattnet bara centimetrar från att strömma in i tunnelbanan vid Gamla stan.

Just nu är rapporten ute på remiss berättar Daniel Åkesson. När den är helt klar är det sedan upp till de olika kommunerna, länsstyrelsen och andra aktörer att ta fram och utföra åtgärder. Det kan bli allt från att bygga vallar, ändra i konstruktioner – eller att bara informera om riskerna. I vilket fall är det ett hästjobb. Totalt handlar det om många tusen objekt som behöver närstuderas.

Men vissa ljuspunkter finns ändå. På tidigare översvämningskartor såg det ut som att riksdagshuset var i farozonen för en rejäl översvämning. Nu är huset inte alls med på listan över samhällsbyggnader i fara.

– Det visade sig att det var fel i de data vi hade från lantmäteriet. Vi redde ut det där tillsammans med riksdagshuset, säger Daniel Åkesson.

Fakta

Notan: 600 miljoner kronor

Risken för översvämning i Mälaren är i dag hög, enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

En så kallad hundraårsvattennivå, cirka 1,9 meters höjning under tre veckor, skulle kosta samhället ca 600 miljoner kronor och leda till att 230 000 personer förlorar viktig service.