Centralen sjunker – fasaden spricker

Sakta men säkert har Centralstationen sjunkit och huset spruckit. Först om ett år kan man se omfattningen och börja renovera ­fasaden.

Den som gått förbi Centralstationen på sistone kan ha sett flera stora sprickor som letar sig fram över fasaden.

Sprickorna beror på att de drygt 130 år gamla träpålarna under huset sakta ruttnar. Huset har därför sjunkit några millimeter per år under tiden som träpålarna bytts ut mot stål- och betongpålar. Kruxet är att mitten av huset står på ett runt cementfundament, det vill säga gången där man kan gå mellan stationen och T-centralen. När delar av huset sjunker står mitten still och därmed spricker fasaden på sidorna av huset.

Pålningen av huset var klar vid nyår och nu måste man vänta i ett år innan man vet omfattningen av sättingarna i huset.

– Vi har ambitionen att renovera fasaden, men efter en så här omfattande grundförstärkning måste huset stå i minst ett år för att man ska se hur det sätter sig. Efter det kommer vi att besluta om en fasadrenovering, säger Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen.

Hur många och hur djupa sprickorna är ska ingenjörer titta på.

– Det är ingen fara på något sätt, än så länge är sprickorna rätt ytliga och vi hoppas att vi har stoppat dem, säger Cecilia Granath.

Just nu pågår även stora renoveringar av kontorsytorna på Centralen, där man bland annat plockar fram gamla stuckaturer och färger för att återställa lokalerna till att bli så lika originalet som möjligt.

Malmskillnadsgatan mot Brunkebergstorg. Bild: Amf fastigheter

Än så länge är sprickorna rätt ytliga.

AMF vill snygga till kring Brunkebergstorg

City AMF Fastigheter vill snygga till de anonyma och lite trista kvarteren som ramas in av Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg.

Här ska nya kontorsplatser, hotell, restauranger, torg och publika takmiljöer göra att platsen blir ett ställe att umgås på, i stället för som nu, vara en bortglömd del av stan.

Byggperioden pågår från sommaren 2014 till våren 2018.

Ljus och tickande ljud stör lugnet

City En kvinna, boende på Birger Jarlsgatan, fick i november 2012 ett trafikljus vid ett övergångsställe uppmonterad utanför fönstret. Det ständiga röda eller gröna ljuset och det eviga tickandet har stört henne så mycket att hon klagat till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nämnden menar dock att hon får ta störningen då hon bor i stan. Men länsstyrelsen har förståelse för att hon störs av ljuset och har skickat ärendet tillbaka till nämnden. Nämnden är dock envisa och har överklagat länsstyrelsen beslut om fortsatt utredning.