Centrum förföll efter försäljning

Försäljnigen av Hässelby gårds centrum mötte häftig kritik 2006.

Nu har affären sågats av forskare på Handelshögskolan.

– Det var ingen nyhet, säger Leif Sjöblom, handlare i centrum.

I december 2006 fattade den nytillträdda Alliansen beslut om att sälja ut det kommunala bolaget Centrumkompaniet som drev tio centrumanläggningar i Stockholm. Ny ägare blev det brittiska fastighetsbolaget Boultbee.

Nu har en grupp forskare på Handelshögskolan i Göteborg granskat affären – och sågat den. Slutsatsen att kommunen borde ha ställt högre krav är dock ingen ny insikt för handlarna i Hässelby gård.

– Det var en inkompetens som inte är av denna världen, säger Leif Sjöblom i företagarföreningen i Hässelby gård, och vittnar om eftersatt underhåll och hyreshöjningar som drev småföretag i konkurs.

Enligt forskarnas rapport ställde kommunen för otydliga krav på bolaget vid försäljningen av Hässelby gårds centrum, något som resulterade i ett gap mellan Boultbees förväntningar på vad staden skulle sköta och vice versa.

– Det finns olika företagskulturer kring vem som ska sköta vad. Vi får känslan av att mycket bygger på missförstånd och att man gör som man alltid har gjort, säger Johanna Lindblad som är en av dem som utfört studien.

Redan vid försäljningen borde staden därför ha avtalat och ställt högre krav på vad den nya ägaren skulle göra för underhåll och framtidsinvesteringar.

Ett exempel är, enligt Johanna Lindblad, torget i Bredäng där torgytan var kommunens mark medan den sista metern under det utskjutande taket ägdes av Boultbee, vilket ledde till förvirring kring städansvaret.

– Det går inte att isolera torgen från det övriga samhället.

Nu ägs flera av torgen av företaget Fast partner, ett företag som flera av handlarna är mer nöjda med, enligt forskarna.

– Det handlar mycket om att de verkar ha en plan och kommunicerar den, till skillnad från Boultbee. De är närvarande på ett annat sätt.

Leif Sjöblom delar den synen – till viss del:

– Jag tror att de har potential, de har både visioner och ekonomiska muskler. Men det har inte hänt mycket på det här året sedan de tog över. Och hyrorna är fortfarande för höga i förhållande till centrumets dragningskraft.

Enligt Joakim Larsson, ytterstadsborgarråd och representant för Moderaterna som var med och drev igenom utförsäljningen borde man inte ha sålt till Boultbee.

– Att staden beslutade att sälja var absolut korrekt. Det är inte en kärnverksamhet att äga centrum. Däremot borde man ha sålt till en aktör man kände till bättre, säger Joakim Larsson.

Leif Sjöblom håller inte med i frågan om ägandet.

– Det fungerade bra när Svenska bostäder ägde centrumet.

Han tycker att det borde vara samma bolag som äger centrum och bostäderna runt omkring.

– Då finns ett incitament att förvalta centrumet bra – man får nöjda hyresgäster som vill stanna i området, säger Leif Sjöblom.

2007 såldes centrumet till Boultbee, som ett led i Alliansens beslut att sälja ut centrumanläggningar. Tidigare ägare var det kommunala Centrumkompaniet.foto: johan kindbom

Fakta

Såldes av ideologiska skäl

De fem centrumanläggningar som studerats är Hässelby Gård, Tensta, Rinkeby, Bredäng och Högdalen.

Från våren 2001 fram till försäljningen 2007 ägdes centrumanläggningarna av kommunala Centrumkompaniet.

Efter valet hösten 2006 blev det borglig majoritet i Stockholm. I december fattades beslutet att sälja Centrumkompaniet, enligt forskarna av ideologiska skäl.

Källa: Handelshögskolan i Göteborg