Centrum kan få höghus

Ett nytt kommunhus, 16 våningar högt, som blir ett landmärke som syns på långt håll.

Detta, tillsammans med nya bostäder och ett kulturhus med nytt bibliotek, kan byggas i Huddinge centrum inom ett par år.

I förra veckan presenterades det vinnande förslaget i Huddinge centrums arkitekttävling Paradiset. Egentligen är det en mindre del av den omdaning som Huddinge centrum står inför just nu.

Det blev teamet från Kod Arkitekter som föll juryn i smaken. Med sina tre hus och två nya torg ska de ge Huddinge centrum en ny mer stadslik framtoning. Totalt har 43 förslag lämnats in, varav tre gick till final.

Det kommunala bolaget Huge Fastigheter ska projektera bygget om kommunpolitikerna bestämmer sig för att gå vidare. Byggstart hoppas man blir senast 2014. Hela förändringen av Huddinge centrum väntas pågå till 2030.

En anledning till projektet är, enligt Christina Hansson, affärsområdeschef på Huge, att det gamla Paradisgaraget är nedgånget och behöver renoveras, men också att man vill passa på att göra centrumet mer välkomnande och attraktivt.

Huvudnumret i det vinnande förslaget som kallas Sekvenser blir ett 16 våningar högt kontorshus med 700 arbetsplatser. Vid presentationen förra tisdagen beskrevs hur de tre byggnaderna är utformade för att välkomna besökare och hemvändande som kommer från pendeltågstationen.

Vad som inte nämndes var att kontorshuset är tänkt att bli Huddinge kommuns nya förvaltningsbyggnad. Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, bekräftar dock att så är fallet.

– Det är ett spännande och visionärt förslag med ett optimalt läge. Knäckfrågan är ekonomin. Men skulle det finnas en ekonomisk möjlighet så är detta det mest troliga alternativet, säger Tomas Hansson.

Strax före jul godkändes i relativ tystnad planerna på att närmare utreda ett nytt kommunhus. Den politiska majoriteten vill gå vidare snarast medan oppositionen vill avvakta. Bland annat skulle ett nytt kommunhus, enligt en förstudie, kunna ge ökade hyreskostnader på 15 miljoner kronor per år.

Ett plus skulle bli att det nya huset blev mer energieffektivt, en möjlig nackdel att nuvarande lokaler på Gymnasietorget skulle kunna bli stående tomma i upp till fyra år.

– Det vore förstås ingen mening med att säga ja till detta om Huge skulle bli stående med tomma lokaler, säger Tomas Hansson som räknar med att saken klarnar under hösten.

I dag är kommunens olika förvaltningar utspridda bland tre olika byggnader. Ett nytt kommunhus skulle kunna bli en mer effektiv arbetsplats och servicepunkt.

I planen för det nya kommunhuset finns både ett servicecenter och, i en intilliggande fastighet, ett nytt bibliotek. Det senare gick förra tisdagen under beteckningen ”Pärlan”.

Den nya utformningen är tänkt att göra Huddinge centrum mer välkomnande.

Fakta

Järnvägen ska däckas över

Omdaningen av Huddinge centrum ska ske i flera steg.

Ett första steg tas 2015, ett andra 2020 och ett tredje runt 2030.

Det vinnande förslaget med nytt kommunhus är bara en del av hela omdaningsprojektet.

Resten består bland annat i att Kommunalvägen stängs av, att busstrafiken leds under järnvägen och runt centrum samt att järnvägen däckas över.

Källa: Huddinge kommun