Centrum ska växa på höjden

I kommunens nya plan för nya Huddinge försvinner vägen. Här blir det i stället ett torg.  Tomas 
Hansson  Så här kan centrum förtätas. Det nya kommunhuset blir den högsta byggnaden.
I kommunens nya plan för nya Huddinge försvinner vägen. Här blir det i stället ett torg. Tomas 
Hansson Så här kan centrum förtätas. Det nya kommunhuset blir den högsta byggnaden.
Tusentals bostäder, fler affärer och nya torg men färre vägar och p-platser. De flesta byggnaderna blir kvar men växer i stället på höjden.

Så ser planerna ut för Huddinge centrum.

På 1980-talet byggdes nya bostäder och affärer i Huddinge centrum. Nu är det dags igen.

– Vi vill att kommunen utvecklas och just Huddinge centrum är populärt för många Huddingebor. Därför satsar vi här, säger Tomas Hansson (KD), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunalvägen försvinner, och på platsen ska i stället ett torg anläggas.

– Vägen tas bort för att i stället skapa sociala rum.

Bilburna besökare kommer i stället att få åka runt centrum.

Även nuvarande parkeringshus försvinner och är tänkt att ersättas av ett högt kommunhus, vilket Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat om. Tanken är att uppmuntra besökarna att ta sig till fots, eller med kollektivtrafik, till affärerna.

– På så sätt skapar vi nya häftiga miljöer, på bekostnad av parkeringar och vägar, säger Tomas Hansson.

De flesta byggnader ska enligt förslaget finnas kvar, men vissa växer på höjden. I övrigt är det platser med så kallad död yta som nu tas i anspråk och bebyggs.Tomas Hansson ser ingen risk att de nuvarande sociala ytorna byggs bort.

– Vi skapar i stället mindre torgbildningar, så det tror jag inte.

En anledning till de stora planerna är just att centrumområdet är slitet. En annan är att det behövs fler bostäder och arbetsplatser i kommunen.

– Invånarna blir fler och fler, samtidigt som de flesta arbetstillfällena finns i norrort. Därför behövs nya kontorsbyggnader och mer handel här, säger Tomas Hansson.

Emil Högberg (S), oppositionsråd, är även han positiv.

– Om planerna blir verklighet skulle det skapa ett mer attraktivt centrum, med framför allt fler bostäder.

Han anser att det är klimatmässigt smart att fler bostäder och fler affärer kommer till stånd just i centrum. Och att det blir mindre trafik.

Däremot ställer Emil Högberg sig frågande till planerna på att leda ner trafiken under marken när Kommunalvägen stängs av.

– Det finns risk att det blir för höga kostnader. Där skulle vi gärna vilja se att det fanns andra alternativ, så att inte hela planen hänger på tunneln.

En annan sak han tycker är viktig att ha med tidigt är skolkapaciteten.

– Redan i dag är det svajigt med skolplatser och då är det viktigt att säkra att det kommer att finnas skolor och förskolor i området, säger Emil Högberg.

Fakta

Kommunen vill bygga 5 000 nya bostäder

I centrum planeras 2 000 nya bostäder, 11 000 kvadratmeter handel och 21 000 kvadratmeter nya kontor.

Planen har antagits av samhällsbyggnadsnämnden och ska nu upp i kommunstyrelsen.

I Sjödalens industriområde pla- neras för ytterligare 3 000 bostäder. Problemet är att marken ägs av enskilda verksamheter som har svårt att hitta annan mark.

Källa: Huddinge kommun