Centrumbygge försenas – igen

Mörby centrum kan börja byggas ut om domstolen avslår en överklagan.
Mörby centrum kan börja byggas ut om domstolen avslår en överklagan.
Byggstarten för nya Mörby centrum försenas igen. Ett domstolsbeslut har blivit fördröjt.

– Nu räknar man med att överklagan ska behandlas under våren, ­säger kommunalrådet Olle Reichen­berg (M).

Danderyds kommun fick för några veckor sedan besked från Högsta förvaltningsdomstolen att den räknar med att behandla ärendet i vår. Inte i februari, enligt ett tidigare besked.

Olle Reichenberg menar att väntan skapar osäkerhet.

– Många kommuninvånare frågar om bygget. När man går i Mörby centrum är det som om alla väntar. Affärsidkarna och Danderydsborna skulle tycka att det vore oerhört trevligt med ett positivt besked, säger han.

Anledningen till väntan är att en Danderydsbo överklagat kommunens beslut i oktober 2013 att sälja mark till centrumägaren Diligentia. Danderydsbon menar att kommunen säljer marken i centrumet alltför billigt och har begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Blir det avslag på överklagan kan bygget börja. Annars blir ärendet draget i långbänk.

– Om man medger prövningstillstånd, vilket Gud förbjude, lär ärendet behandlas i ytterligare minst ett år och då är det överklagansbart igen. Når det så långt ger man väl nästan upp, säger Olle Reichenberg.

Första gången Diligentia kontaktade kommunen och föreslog att Mörby centrum skulle byggas ut var 2004.

– Det är elva år sedan. Inte roligt för Diligentia, konstaterar Olle Reichenberg.

Det första kommunen ska bygga när arbetet äntligen kommer igång är ett nytt busstorg, ungefär där taxiparkeringen ligger i dag. Diligentia ska börja med att bygga ett parkeringshus nordost om centrum, där det tidigare låg en Hydrobensinmack.

– OK/Q8-tomten är nog den sista delen som kommer att bebyggas i centrum, säger Olle Reichenberg.

Björn Åsander, Diligentias projektledare för utbyggnaden av Mörby centrum, ser förseningen som ytterligare en missräkning.

– Det är beklagligt. Men med den information vi har kan vi inte göra annat än vänta, säger han.

Björn Åsander har varit med från början, ända sedan Diligentia gick till kommunen och föreslog en utbyggnad 2004.

Hur känns det att det tagit så lång tid?

– Det är klart det är frustrerande. Visserligen brukar så här stora projekt ta tid men det här har tagit betydligt längre tid än normalt.

Han säger att samarbetet med kommunen fungerar bra och att man vill komma igång med bygget så snart som möjligt.

– Det skulle gagna alla parter, personal, och besökare. Centrumet har ett fantastiskt läge och en stor potential för utveckling.

Fakta

Detta har hänt – elva års väntan

2004: Diligentia ber Danderyds kommun om att få bygga ut Mörby centrum.

2006: På uppdrag av kommunen skissar två arkitektkontor på en utbyggnad mot norr.

Oktober 2013: Kommunfullmäktige i Danderyd beslutar att godkänna ett förslag till avtal med Diligentia om förnyelse och utveckling av Mörby centrum.

Oktober 2013: Kommunfullmäktiges beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.