Centrumet börjar rustas upp i höst

50 miljoner kronor har kommunen avsatt för att snygga till det nedgångna Vallentuna centrum.

En förhoppning är att ombyggnationen ska locka till sig de stora kedjorna som fattas i Vallentuna.

Förra måndagen fattade kommunstyrelsen det efterlängtade beslutet om att börja rusta upp torgytor och gatumiljöer i centrum.

Under hösten räknar kommunen med att arbetet kan börja. På den film som kommunen lagt ut, dels på Youtube och dels på sin egen hemsida, leds betraktaren på en promenad genom det nya centrum.

Här syns en stenläggning med snirklande mönster som går igen över hela centrumytorna.

Trapporna som skiljer Tuna torg från centrumpassagen har jämnats ut och ett helt nytt hus har byggts på den gamla bibliotekstomten.

Det uttalade syftet från kommunen är att göra plats för ett större utbud av handel, och då främst de stora butikskedjorna som många Vallentunabor saknar.

Just nu gör Vallentunaborna huvuddelen av sin inköp i andra kommuner. När Vallentuna centrum blir större blir det också lättare att uträtta sina ärenden på hemmaplan, är tanken.

Att fastigheterna i Vallentuna centrum såldes från Vallentuna centrum AB till Fast Partner för några veckor sedan ändrar inte planen för torgytorna och utemiljön. Kommunen är fortfarande markägare medan Fast Partner äger lokalerna i centrum.