Centrumförsäljning döms ut

När kommunen sålde centrumen i bland annat Rinkeby och Tensta skulle den ha ställt högre krav på den nye ägaren.
När kommunen sålde centrumen i bland annat Rinkeby och Tensta skulle den ha ställt högre krav på den nye ägaren.
Staden måste hjälpa Rinkeby och Tensta centrum att få rätsida på alla problem.

Det menar forskare som också riktar stark kritik mot utförsäljningen av flera av Stockholms centrumanläggningar för fem år sedan.

Staden ställde för låga och otydliga krav på bolaget Boultbee vid försäljningen av bland annat Rinkeby och Tensta centrum. Det menar en grupp forskare från Handelshögskolan i Göteborg som undersökt den hårt kritiserade affären med det brittiska företaget som genomfördes i juni 2007.

Enligt forskarna fanns ett glapp mellan Boultbees förväntningar på vad staden skulle sköta och vice versa.

– Det finns olika företagskulturer kring vem som ska sköta vad. Mycket bygger på missförstånd och att man gör som man alltid har gjort, säger Johanna Lindblad som är en av dem som gjort studien.

Redan vid försäljningen borde staden därför ha avtalat och ställt högre krav på vad den nya ägaren skulle göra för underhåll och investeringar.

Nu ägs flera av torgen av företaget Fast partner, ett företag som de flesta handlare är mer nöjda med, enligt forskarna.

– Det handlar mycket om att de verkar ha en plan till skillnad från Boultbee. De är närvarande på ett annat sätt, säger Johanna Lindblad.

Undantaget finns dock i Rinkeby. Där är handlarna, enligt studien inte nöjda med den nya ägaren. Det handlar främst om en tvist om bland annat skadedjur som Lokaltidningen Mitt i tidigare har skrivit om.

I just Rinkeby och Tensta är också centrumen i så dåligt skick att staden borde gå in och hjälpa fastighetsägaren menar forskarna.

– Det kan handla om allt från föreningslokaler till kulturskolor. Man behöver samverka, inte bara med staden utan med bostadsbolagen runt omkring, säger Johanna Lindblad.

Enligt ytterstadsborgarråd Joakim Larsson (M) som var med och drev igenom utförsäljningen borde man inte ha sålt till Boultbee.

– Att staden beslutade att sälja var absolut korrekt. Det är ingen kärnverksamhet att äga centrum. Däremot borde man ha sålt till en mer känd aktör, säger han.

Enligt Joakim Larsson pågår redan det samarbete forskarna efterlyser i rapporten.

– Det är en mycket mer aktiv centrumägare nu. Vi pratar om hur vi gemensamt kan lösa situationen. Det kan handla om belysning, dagvattenhantering eller problematiken med råttor och skadedjur, säger han.

Enligt honom gick Fast partner in i Rinkeby och Tensta med ambitionen att lösa problemen.

– De har också en tidsaspekt på vad de kan göra utan att det blir katastrof ekonomiskt. Men de har ju köpt centrumen för att de ska få rätsida på dem.

Fakta

Centrumen såldes av ideologiska skäl

De fem centrumanläggningar som studerats är Hässelby Gård, Tensta, Rinkeby, Bredäng och Högdalen.

Från våren 2001 fram till försäljningen 2007 ägdes centrumanläggningarna av kommunala Centrumkompaniet.

Efter valet hösten 2006 blev det borgerlig majoritet i Stockholm.

I december fattades beslutet att sälja Centrumkompaniet, enligt forskarna av ideologiska skäl.

Källa: Handelshögskolan i Göteborg