Centrumhus kan få skolgård på taket

Helenelunds centrum kan bli skola.
Helenelunds centrum kan bli skola.
I stället för Näckan­skogen planerar kommunen en ny skola i centrum.

Nu har planerna för hur den nya skolan börjat ta fart.

Efter att man bestämt att inte flytta Eriksbergsskolan till Näckanskogen ska skolan i stället flyttas till Helenelunds centrum.

Kommunens stadsarkitekt Jan Enfors har undersökt möjligheterna att bygga om affärscentrumet till en modern skola. Nyligen presenterade han sina slutsatser för politikerna.

– Det här kan bli en toppenfin skolmiljö för barnen, säger Jan Enfors.

Centrumhuset är enkelt till sin konstruktion, men det finns flera bra förutsättningar: Avståndet mellan våningarna är stort och den höga takhöjden gör det lättare att bygga om. Det skapar också förutsättningar för att släppa in dagsljus och anpassa lokalerna till allt från matte till slöjd.

Huset är också tillräckligt stort. Jan Enfors har en vision om att gröpa ur huskroppen och skapa en slags innergård.

– Vi kommer att kunna skapa ett inre torg som blir ett slags hjärta i huset.

På den nuvarande parkeringen planeras en ny byggnad som ska inrymma de affärer som i dag finns i centrumet.

Det nuvarande torget kommer att bli skolgård. Ytan är mindre än vad som normalt krävs för en skola av den här storleken. Men Jan Enfors tänker sig att skolans tak ska kunna användas som uteplats. I hans tankar om torget kan skolgården byggas i flera nivåer, eller terrasser, och på så sätt utnyttja ytan bättre.

– Skolgården ligger också i ett bra väderstreck, så den kommer att vara solig i princip hela dagen, säger Jan Enfors.

Den styrande majoriteten är nöjd med visionerna så här långt.

– Jag är tillfreds med dem. Jag ser stora möjligheter i att omvandla dagens sten­öken framför centrum till en mer parkliknande miljö, säger Thomas Ardenfors (M), plan- och exploateringsutskottets ordförande.

Men oppositionen är inte lika entusiastisk. Peter Godlund (MP) tror att majoritetens förhoppning om att skolan ska vara på plats inom fem år är optimistiskt:

– Vi är inte säkra på att det går att flytta skolan. Under tiden som vi utreder det här spiller vi tid och därför borde vi ha en plan B, säger han.