LÄS ÄVEN
Centrumhuset rivs – ger plats åt nya bostäder