Centrumplaner visas i nytt rum

TÄBY Ett utställningsrum med en modell av Täbys nya centrum har öppnats på plan två mellan H&M och Åhléns.

I rummet finns en modell av nya bostäder, torg och nytt kommunhus. Rummet har skapats i ett samarbete mellan kommun och byggföretag för att ge alla intresserade en samlad bild över hur området ser ut när det är färdigt.