Chans att bo på Najaden

125 lägenheter – eller 30 radhus på taket.

Torg, cykelgarage och helt ny gångbro till ­Rudan och stationen.

Så kan Najaden och området runt omkring snart se ut.

Som mest 125 lägenheter – eller 30 radhus – samtidigt som området runt omkring får en rejäl ansiktslyftning.

1980-talsbyggnaden Najaden i Handen och övergången till Rudan ska förändras kraftigt, om fastighetsägaren Hemfosa och kommunen får som de vill.

Hemfosas bostadsplaner har funnits i ett par år och i mitten av februari går förslaget ut på samråd.

Radhus eller lägenheter planeras att byggas på Najadens tak och i andra, nya husdelar.

– Blir skisserna verklighet kommer hela övergången till Rudan att byggas om, bli bredare, tryggare och ligga lite högre upp än vad den gör i dag. Det blir också ny gestaltning av området söder om Najaden, säger Karin Norlander, planarkitekt i Haninge.

– Visionen vi jobbar efter är att förbättra de offentliga miljöerna. Här handlar det om nya torg­ytor upptill och ett cykelgarage under. I dag är här ju en grässlänt med trappor och lite enstaka träd, och folk går lite huller om buller. Det är ingen bra anslutning ner mot stationen och Rudan. Det ser sjabbigt ut, fortsätter hon.

När planen antagits blir bygglov aktuellt och under 2015 kan det börja hända saker, enligt Karin Norlander.

Innan dess handlar det om att få budgetar och avtal att gå i lås – och lösa bullerfrågan.

– Det kommer ju att krävas en hel del åtgärder i huset för att klara bullernivåerna från järnvägen. Men det kan nog lösas, säger Karin Norlander.

Förutom nya byggnadskroppar kan även befintliga delar av Najaden komma att bli bostäder.

Som högst kommer bostäderna att ligga 40 meter ovanför Rudan.

Peter Olevik Dunder (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tycker att projektet är spännande.

– Attraktivt boende är bara förnamnet. Radhus helt nära entrén till pendeltågstationen och naturreservatet och en fantastisk utsikt för de som bor på elfte och tolfte våningen ovanpå skola, kontor och hotell, säger han.

Det är just bostäder som saknats i området. Många tycker att området är otrivsamt i dag, enligt Karin Norlander.

– Allt hänger ihop med stadskärnan vi vill bygga. Då behövs en blandning av bostäder och verksamheter, det ger ökad trygghet. I dag är det rätt öde runt Najaden på kvällarna och det finns en stor trygghets- och miljöaspekt i vårt förslag. Vi vill ju mer ha bostäder i trafiknära lägen, säger hon.

I mitten av februari inleds samrådet. Då kan allmänheten lämna synpunkter på förslaget.

– Mycket återstår innan vi har en färdig plan, säger Karin Norlander.

Fakta

Fler förändringar i centrala Handen

Inom projektet Haningeterrassen kommer nuvarande Handenterminalen och området runt omkring att få stadsmiljö.

450 bostäder, nya butiker och verksamheter, ny bussterminal under jord och eventuellt ett specialistcentrum med vårdmottagningar är aktuellt.

Gamla kommunhuset får 100 lägenheter.

54 äldrelägenheter och 91 lägenheter är på gång vid korsningen Nynäsvägen/Tuvvägen.

32 parkeringsplatser är på gång vid Poseidons gränd.

Källa: Haninge kommun