Chans att tycka till om Bagis

Vad kan bli bättre i Bagarmossen?

Det vill bostads­bolag och makthavare ha reda på.

På fredag och lördag hålls en boendedialog där Bagisborna kan säga sitt.

Under två eftermiddagar kan Bagisborna träffa dem som ansvarar för bostäder, trafik, skola eller trygghetsfrågor och lämna synpunkter på vad som är bra och dåligt med stadsdelen.

Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd, finns på plats liksom partikollegan och stadsdelsnämndens ordförande Sonny Österman. Dessutom är representanter för trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret där. Svenska bostäders och Stockholmshems högsta chefer är också tillgängliga på torget.

Förutom att prata med de ansvariga kan man lämna in skriftliga synpunkter.

– Det ska också finnas en stor satellitbild över Bagarmossen där man kan pricka ut områden där man tycker att något är bra eller där man anser att något behöver förbättras. Det ger en tydlig överblick av vad invånarna tycker, säger Olle Torefeldt, informationschef på Stockholmshem.

Lokaltidningen Mitt i skrev i våras om att många önskar sig ett mer levande centrum i Bagarmossen. Ett av medborgarförslagen var att rama in det övre torget med två nya bostadshus och ersätta den röriga cykelparkeringen med torghandel eller ytor för skejtare.

Fler butiker och aktiviteter har också efterfrågats. Många vill också ha större trygghet – många äldre vågar sig inte ut på kvällen på grund av stökiga ungdomar.

Nu finns det alltså chans att dryfta sina åsikter igen. Boendedialogen hålls på torget klockan 13–19 på fredag och klockan 12–16 på lördag.

Fakta

Boendedialog ökar insynen

Boendedialogen genomförs av de kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Svenska bostäder och Familjebostäder i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och Stockholms stad.

Dialogen är en del av Söderortsvisionen. Syftet är att få in synpunkter från de boende, stärka lokala nätverk och stimulera till engagemang.

Källa: boendedialogen.se