Chans att tycka till om Skärholmen

Bredäng – en av de platser i Skärholmen som ingår i undersökningen.
Bredäng – en av de platser i Skärholmen som ingår i undersökningen.
Snart får 300 Skärholmsbor chansen att säga sitt om sin stadsdel.

300 slumpvis utvalda Skärholmsbor får under veckorna framöver ett brev från Stockholms stad. Brevet innehåller frågor om allt från renhållning och trygghet till kulturliv, service och idrott.

Det är stadsledningskontoret som skickar ut medborgarundersökningen, till 4 200 personer, fördelat på 300 per stadsdelsnämnd. Tanken är att få en bild av hur nöjda eller missnöjda invånarna är, och vad som behöver förbättras.

Resultatet förväntas vara klart den tredje veckan i augusti. Det skickas då bland annat till stadsdelsdirektörerna.

Medborgarundersökningen görs varje år.