Chans att vara med och påverka stadskärnan

CENTRUM I dag, tisdag, hålls det första av sex öppna möten om Sundbybergs stadskärna. Tanken är att samla in förslag från allmänheten på hur centrum ska utvecklas i framtiden när järnvägsspåren läggs under mark. Materialet ska ligga till grund för en ny detaljplan som ska börja tas fram 2014.

Mötena ska ha teman som ”Kommersiell utveckling” och ”Leva och bo”. Första mötet hålls på Esplanaden 10 kl 18-21.