Chans att tycka till om Axelsbergs centrum

Så här kan det se ut när centrumet är ombyggt.
Så här kan det se ut när centrumet är ombyggt.
Axelsbergs centrum ska enligt planerna förtätats med 137 lägenheter, nya affärslokaler och ett nytt torg.
Nu är förslaget ute samråd.

Planerna förutsätter att det nuvarande torget och en av centrumbyggnaderna, där bland annat Ica-butiken ligger,  rivs.

Marknivån vid det nya torget ska höjas och Selmedalsvägen sänkas för att skapa ett sammanhängande ”stadsrum”. På så sätt ska torget få en tydlig koppling till tunnelbanans entré.

Ja till 470 nya bostäder i Axelsberg

Nu är detaljplaneförslaget ute på samråd. Till och med den 26 augusti kan man tycka till om planerna och kolla in skisserna på Tekniska nämndhuset eller på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30.

Samrådsmöte hålls måndag den 20 augusti klockan 17.00 – 19.00 i Bikupan, Hägerstensåsens Medborgarhus.

Om du vill kika på skisserna på nätet. Kolla HÄR.

Nya förskolan ska efterlikna ett garage