Chans att tycka till när gröna stråket rustas

Ett utegym – kan det passa i Krausparken? Chansen finns att tycka till!
Ett utegym – kan det passa i Krausparken? Chansen finns att tycka till!
Det gröna stråket mellan Axelsberg och Mälarhöjden ska fräschas upp. Men först vill stadsdelsförvaltningen få in idéer och synpunkter från invånarna.

Det en kilometer långa grönstråket löper parallellt med Hägerstensvägen och kallas i folkmun för Spårvagnsparken, eftersom spårvagnen en gång i tiden åkte där. Det formella namnet är Krausparken – och nu ska den rustas upp. Stadsdelsförvaltningen planerar bland annat nya parkbänkar, ytor för motion, upprustning av gångbanan och att ersätta förvuxna buskar med blommande växter.

Men framför allt får invånarna chansen att tycka till. På stockholm.se finns en enkät som man kan fylla i senaste den 3 april.

Tanken är att göra en förstudie under 2018, med enkätsvaren som ett viktigt underlag. Senare under året ska en landskapsarkitekt presentera att förslag. Den första parkdelen som ska rustas är den som ligger närmast Mälarhöjdens centrum.