”En chans till en ny karriär”

Familjen fick inte den förskoleplats de önskat, instället startar de familjedaghem.

Familjedaghem är ett alternativ till förskola me långt ifrån alla känner till att det är en möjlighet. Maria Larsson och Christoffer Larsson bestämde sig för att inleda en ny karriär när dottern fick förskoleplats långt ifrån hemmet.

– I och med en svår situation att placera vår dotter fick vi en chans att omvärdera vår karriär tillsammans, säger Christoffer Larsson.

Medan