Chans tycka till om byggplaner i Vårberg

Mängder av byggen planeras i Vårberg och andra områden i Skärholmen.
Mängder av byggen planeras i Vårberg och andra områden i Skärholmen.
Totalt 383 lägenheter planeras i ett område nära Vårbergs centrum. Nu finns chans att tycka till om förslaget till detaljplan.

188 nya studentbostäder planeras på fastigheten Hemholmen, nära Vårbergs centrum. Dessutom vill man göra påbyggnader på befintliga punkthus, med 195 bostäder (varav 168 till studenter).

Till och med den 6 juli kan du se stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag på medborgarkontoret i Skärholmen och i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen, och lämna synpunkter på det.