Min lokala hjälte

Charlottendal ska få 190 nya p-platser

Hittills i år har kommunen ordnat 350 nya platser för infartsparkering. Men det räcker inte.

– Vi försöker hela tiden få till fler, säger trafik­planeraren Patrik Stenberg.

Totalt finns runt 1 300 platser på infartsparkeringar i kommunen. Men fler ska det bli och just nu planeras parkeringar på fyra ställen – i Charlottendal, på Runmarö, vid Hemmesta vägskäl och vid infarten till Fågelbro.

Men det är inte lätt att få till infartsparkeringar i Värmdö kommun.

Problemet är att kommunen inte äger marken där infarts­parkeringar skulle passa. Och för att landstingets trafiknämnd ska bevilja bidrag för parkeringsbyggandet så måste kommunen äga marken eller ha ett arrendeavtal med ägaren.

– Men då måste man skriva på ett avtal om 25 år. Bryts kontraktet får kommunen stå för kostnaden ändå, berättar trafikplaneraren Patrik Stenberg.

Därför är det svårt att få bidraget i till exempel Gustavsbergs centrum.

– Där ska det ju byggas bostäder, säger Patrik Stenberg.

Kommunen har skrivit på ett kortare avtal för 190 nya infartsparkeringar i Charlottendal. Man väntar nu bara på att markägaren ska skriva på.

– Så fort vi får kontraktet påskrivet så skyltar vi upp platserna, säger Patrik Stenberg.

Vid Styrsvik på Runmarö ska mellan 20 och 30 platser byggas och Hemmesta vägskäl ska få 36 platser närmare Skärgårdsvägen under hösten.

På ett ställe hoppas kommunen bygga infartsparkeringar och söka bidrag för dem från trafiknämnden.

– Vid infarten till Fågelbro finns en grusplan som vi hoppas kunna bygga en infartsparkering på.

Det är inte bara genom att ta fram fler parkerings­platser som kommunen arbetar för att få pendlingen att fungera. Man försöker också få SL att sätta in fler direktbussar från Stockholm till Brunn på kvällstid. Infartsparkeringen i Brunn är nämligen sällan fullbelagd.

– Om man jobbar över så hinner man inte med ­direktbussen till Brunn och då väljer man att parkera någon annanstans, säger Patrik Stenberg.

Fakta

Här finns ­parkeringarna