Chef anmäls för total misär

JÄRFÄLLA En verksamhetschef inom omsorgen har gjort en lex Sarah-anmälan som gäller en person med funktionsnedsättning. Vid ett hembesök i oktober 2012 och i en polisanmälan som gjordes under februari 2013 beskrivs bostaden som en ”total sanitär olägenhet”.

Polisen gjorde husrannsakan i lägenheten den 1 februari efter en anmälan enligt lagen om vård av missbrukare.