Chef byts ut efter att bolag gynnats

En avdelningschef inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen flyttas från sin post. Det var på den avdelningen som de otillåtna direktupphandlingarna skedde, något som Lokaltidningen Mitt i tidigare rapporterat om.

I april kunde tidningen berätta att Konkurrensverket granskade Huddinge efter tips om otillåtna direktupphandlingar med sju bolag, som skett från en avdelning under miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

När tidningen granskade ärendet närmare visade det sig att ytterligare tre bolag anlitats därifrån utan att man följt lagen om offentlig upphandling.

Totalt uppgick värdet av tjänsterna till 50 miljoner kronor sedan 2009.

Dessutom hade en av tjänstemännen under avdelningschefen i flera år använt sitt eget bolag och debiterat kommunen, något som chefen där kände till.

Nu kan tidningen avslöja att chefen på den aktuella avdelningen flyttas från sin chefspost efter årsskiftet, något kommunen bekräftar.

– Vi kommer att dela på hans tjänst, han kommer att fortsätta att jobba en del med de saker han gör i dag, säger Helén Mårtensson, chef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ska han fortsätta att vara chef?

– Nej, vi kommer att söka en ny chef som ska arbeta mer med strategiska och administrativa frågor, säger Helén Mårtensson.

Enligt kommunen har flytten ingenting att göra med de otillåtna direktupphandlingarna. I ett intern- meddelande uppges avdelningen stå inför ”stora utmaningar med ökande förväntningar från allmänheten och stort fokus på strategiska frågor.”

– Det är inget onaturligt att med att chefer byter roller. Det har blivit för mycket att göra på den nuvarande tjänsten och därför delar vi upp den, säger Helén Mårtensson.

Tidningen har sökt den aktuella avdelningschefen utan att lyckas.