Chef slog larm före äldre kvinnas död

En vecka efter att verksamhetschefen på äldreboendet slagit larm tog kvinnan sitt liv.
En vecka efter att verksamhetschefen på äldreboendet slagit larm tog kvinnan sitt liv.
Verksamhetschefen på äldreboendet slog larm om att de inte kunde ta hand om en psykiskt sjuk kvinna på ett bra sätt. Trots det placerades hon där.

En vecka senare tog hon sitt liv.

Kvinnan kom till äldreboendet Ribbings backe första gången sommaren 2014 efter att ha skrivits ut från en psykiatrisk avdelning. I Sollentuna kommuns dokumentation står att hon vid ett besök på äldreboendet inför flytten var ”mycket ångestfylld och orolig”.

Under hösten 2014 rymde kvinnan flera gånger från Ribbings backe, men efter att ha vårdats på sjukhus kom hon efter några månader tillbaka i början av 2015.

Då slog äldreboendets verksamhetschef Cecilia Björklund larm och ifrågasatte starkt lämpligheten i att placera kvinnan på ett vanligt omsorgsboende.

”Jag är minst sagt förvånad över beslutet att skicka tillbaka (kvinnan)”, skriver hon i ett mejl till kommunen.

Cecilia Björklund skriver också att kvinnan i både ord och handling uttryckt att hon inte vill bo på äldreboendet och att personalen saknar kompetens för att ta hand om psykiskt sjuka på ett bra sätt.

Men Sollentuna kommun lyssnade inte. ”Jag vet (…) att ni gör ett otroligt bra jobb och jag hoppas att det kommer att gå bättre denna gång och att (kvinnan) stannar längre”, skriver kommunens boendehandläggare i ett svar till verksamhetschefen.

Men det gick inte bättre den här gången.

En vecka senare tog kvinnan sitt liv genom att hoppa från tredje våningen.

Cecilia Björklund har utrett händelsen som sedan Lex Maria-anmälts av kommunen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

– Det här är ett mycket större problem än bara det här enskilda fallet. Det finns många äldre med psykisk problematik som hamnar i kläm.

Hon menar att samhället är dåligt rustat för att hjälpa den gruppen, som ibland inte heller vill ta emot vården.

– Inom demensvården har vi helt andra resurser. Men det finns en stor grupp äldre som har ett behov av psykiatrisk vård och alldeles för få sådana platser.

Det är en bild som också ges av expertis på området. Enligt Socialstyrelsen lever var femte person över 65 år med psykisk ohälsa.

Men enligt en rapport som sammanställt forskningen på området får de drabbade inte den vård och omsorg de behöver.

En viktig anledning till det är att det finns få specialiserade vårdplatser.

– Förekomsten av självmord är störst bland personer över 65 år. Men det är oftast inte det intrycket man har. Vi behöver fundera över vår bild av äldre och psykisk sjukdom, säger Susanne Rolfner Suvanto, expert på äldres psykiska ohälsa.