Han blir chef för trygg- och säkerhet

Mats Kjellberg blir chef för den nya avdelningen där säkerhet och trygghet slås samman.
Mats Kjellberg blir chef för den nya avdelningen där säkerhet och trygghet slås samman.
Upplands-Bro kommun slår samman arbetet med trygghet och säkerhet i en ny avdelning. Den tidigare säkerhetschefen Mats Kjellberg basar nu även för trygghetsfrågor.
– Tryggheten står högst upp på agendan, säger han.

Tidigare har Mats Kjellberg i huvudsak arbetat med säkerhet och krishantering, men som chef över kommunens nya avdelning ligger fokus även på att främja tryggheten.

– Vi måste bli bättre på att kommunicera vad vi gör och hur vi jobbar, säger Mats Kjellberg.

Han menar att de två fälten som tidigare var separerade ligger nära varandra. Just nu är arbetet för att öka tryggheten högst på agendan, menar han.

Mitt i Upplands-Bro har tidigare rapporterat om att Upplands-broborna känner sig allt mer otrygga.

För att vända på utvecklingen håller kommunen på att lansera projektet ”Brobyggare”, som ska fungera som en länk mellan kommun och medborgarna. Det är ännu i sin linda och Mats Kjellberg vill inte gå in på detaljer.

I november tidigare i år uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S) med följande ord:

”Den här idén kom från en kommunmedborgare. Själva andemeningen är att vi ska bli fler vuxna som jobbar trygghets- och relationsskapande”.