Chefen om Kulturskolans miljö: ”Inte acceptabel”

Hannah Rydstedt, kultur och fritidschef i Upplands-Bro kommun.
Hannah Rydstedt, kultur och fritidschef i Upplands-Bro kommun.
Kulturskolan i Kungsängen
Kulturskolans lokaler i Blå huset på Skolvägen i Kungsängen.
Mitt i har tidigare rapporterat om en farlig arbetsmiljö på Kulturskolan i Kungsängen. Nu letar kommunen efter nya lokaler.
– Vi behöver ta tag i det här omgående, säger Hannah Rydstedt, kultur- och fritidschef.

I flera år har funktionsnedsatta stängts ute från Kulturskolan i Blå huset på Skolvägen i Kungsängen. Lokalen är inte anpassad för antalet besökare och brandskyddet underkänns då utrymningsvägarna inte räcker till.

– Arbetsmiljön är inte acceptabel. Det vore förskräckligt om en olycka skulle inträffa, säger Hannah Rydstedt, kultur- och fritidschef på Upplands-Bro kommun.

”Inte säker för barn”

”Det facto att utrymningsvägarna inte är anpassade för antalet besökare/deltagare i verksamheten gör att miljön inte är säker för barn att vistas i”, skriver kontoret i ett beslutsunderlag till kultur- och fritidsnämnden.  

Framöver kommer ingen undervisning äga rum i de lokaler som inte är godkända, försäkrar Hannah Rydstedt.

– Vi ser över utrymningsvägarna för att säkerställa barnens trygghet.

Hon tillträdde sin tjänst i december förra året och menar att nya lokaler måste till så fort som möjligt. Beslut om att ta fram en plan för åtgärder togs vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde förra veckan.

Nya lokaler på kort och lång sikt

– Det kommer behövas både temporära lokaler på kort sikt och nya lokaler på lång sikt. Nämnden står helt och fullt bakom detta.

I dagsläget tvingas exempelvis rullstolsburna elever ha separat undervisning på andra platser. Flera trappor är inte tillgänglighetsanpassade och det finns ingen hiss. Höga trösklar ställer också till det.