Chefen på Linnégården sparkas

ÖSTERMALM Efter de skandaler som inträffat under hösten på Caremadrivna Linnégården har verksamhetschefen på äldreboendet valt att avgå.

Nu har även Carema gjort en lex Sarah-anmälan angående händelsen där en äldre man bundits fast på boendets psykavdelning. Östermalms stadsdelsförvaltning har varit mycket kritisk till Carema, som man menar inte har gett personalen tillräckligt med stöd. Efter besök på boendet kräver man förbättringar.

Carema har överlämnat en redogörelse på förändringar företaget ska genomföra på Linnégården.