ANNONS

”Chefen vill att vi ska spionera på varandra”

Elva medarbetare berättar om missförhållanden på hemtjänstföretaget. Arkivbild.
Elva medarbetare berättar om missförhållanden på hemtjänstföretaget. Arkivbild.
Enligt personalen får de inte betalt för all arbetstid och de som sjukskriver sig skuldbeläggs. Chefen ska även ha bett anställda att spionera på varandra.
Nu undrar de varför kommunen inte har försökt ta reda på vad som händer på företaget.
ANNONS

Anställda och tidigare anställda har kontaktat Mitt i för att berätta om en ohållbar arbetssituation på ett hemtjänstföretag som verkar i norra Stockholm. Mitt i har valt att inte publicera vilken kommun företaget verkar i.

Flera av de intervjuade personerna berättar att de mått så dåligt att de behövt terapi.

Men när ansvariga vid kommunen enligt lag skulle inhämta medarbetarnas synpunkter på företaget glömdes det bort. Ett nytt avtal skulle upphandlas men de glömde bjuda in medarbetarna i förhandlingen enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet. Något som ledde till böter för kommunen.

Nu undrar de anställda varför kommunen därefter inte försökt ta reda på vad de tycker om företaget, om de bryr sig om deras syn på saken?

Kritik från de anställda

Mitt i har intervjuat elva anställda och tidigare anställda på företaget. Det här är ett urval av den kritik som framkommit.

”En sommar jobbade jag alla dagar i veckan och var aldrig ledig. En gång jobbade jag 33 timmar i sträck. Jag hoppades att om jag visade att jag kunde jobba bra skulle jag få en fast anställning. Men sen sa de upp mig utan att förklara varför.”

”Vid ett tillfälle sjukanmälde jag mig för en urinvägsinfektion. Då sa chefen att jag kunde ta en vuxenblöja från förrådet om jag behövde gå på toa ofta.”

ANNONS

Jag blev inkallad till ett möte där chefen spelade upp en ljudfil som en kollega spelat in utan att jag visste om det. Hon använde det för att säga att jag var illojal när jag hade kritiserat företaget i ett samtal med en kollega.”

”Efter ett halvår blev jag sjukskriven i två veckor av läkare. Ett par timmar efter sjukanmälan skrev chefen till mig att hon anställt ny personal som skulle ta över mitt schema. Jag fick aldrig någon sjuklön.”

”Schemat är så tätt packat att man inte hinner med alla kunder i tid, jag hinner inte gå på toa på hela dagen. Vi hinner nästan aldrig äta lunch så jag brukar äta en macka i bilen.  Jag har gått ner flera kilon.”

”Jag hörde att chefen frågade vikarier hur det gick för mig. Hon frågade mig om andra kollegor men jag snackar inte skit.”

”När jag sa upp mig lämnade jag in papper för parkeringsersättning och milersättning men jag fick aldrig några pengar. När jag ringde för att fråga vad som hänt märkte jag att chefen hade spärrat mitt nummer.”

Ifrågasätts vid sjukdom

Flera vittnar om att de ombetts spionera och rapportera om sina kollegor. De flesta berättar att de pressats till att komma in och arbeta när de anmält vab eller sjukdom. Företagets vd vill inte bli intervjuad på telefon men kommenterar uppgifterna i ett mail till Mitt i:

Jag har naturligtvis inte sagt till någon medarbetare att hen ska använda inkontinenshjälpmedel. Om en medarbetare känner sig skuldbelagd vid sjukdom och vab måste ledningen få reda på det för att rätta till eventuella missförstånd. Samma sak om någon ombetts att rapportera om kollegor, så måste det komma till vår kännedom för att vi ska kunna reda ut det.”

Om en medarbetare känner sig skuldbelagd vid sjukdom och vab måste ledningen få reda på det

Företagets vd i mejl

Personalen menar att de uppmanas vara på plats tjugo minuter innan passets början för att hinna planera dagen. De intervjuade tror att ledningen systematiskt har betalat ut för lite lön och inte rapporterat in timmar som de anställda har jobbat.

Företagets vd skriver:

”Medarbetare har alltid möjlighet att komma till oss som chefer om de har synpunkter på schemaläggningen eller något annat. Om en medarbetare ser att lönen inte stämmer ska hen självklart ta kontakt med ledningen för att reda ut eventuella felaktigheter.

Anser medarbetare att vi bryter mot kollektivavtalet blir det en facklig fråga. Vi har ej hört något från facket.”

Facket tog inte frågan vidare

De intervjuade vi har pratat med berättar att flera anställda har varit rädda för att anmäla till facket och att andra inte varit medlemmar. Men fyra personer berättar att de försökt lyfta problemen med facket.

– Jag tog upp frågan två, tre gånger och försökte få till ett möte med personalansvarig på facket men ingenting hände, säger ett tidigare skyddsombud på företaget.

Samtidigt berättar fackliga företrädare om att några få anställda som lyft problem valt att inte driva frågan vidare när facket tagit sig an ärendet. Mitt i har under en längre tid sökt fackförbundet Kommunal för ytterligare en kommentar. 

ANNONS