ANNONS

Chefsläkaren svarar om svettvård i Stockholm

Många patienter reagerade på Mitt i Stockholms artiklar om svettvården. Här svarar Johan Bratt, chefsläkare på landstingets sjukvårdsförvaltning, på många av de frågor som förts fram.
ANNONS
Fakta

Mitt i granskar #svettnotan

Den här artikeln ingår i en artikelserie. Läs mer här:

Uppföljande artiklar på granskningen:

Vad tänker du spontant om Mitt i:s artiklar?

– Jag tycker det är viktigt att betona att botox är ett nervgift och sista åtgärden i en behandlingskedja. Det finns en rad andra åtgärder som ska prövas innan exempelvis tablettbehandling.

Patienterna upplever att tar lång tid, så lång tid som nio månader, att få en tid på Karolinska.

– Vi har varit i kontakt med Karolinska och vad vi förstår så är det för de patienter som har indikationer enligt de medicinska riktlinjer vi har i Stockholm ingen kö. Men för dem som inte har det kan väntetiden vara längre.

Så det stämmer inte det patienterna säger?

– Jag kan inte bedöma de här enskilda patienternas utsagor.


Johan Bratt

Johan Bratt chefsläkare Stockholms läns landsting


Varför behandlar landstinget bara vissa kroppsdelar?

– Vi gör en uppdelning där botox-behandlingen ges när det är medicinskt motiverat och är baserat på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Vi utgår från nationella riktlinjer som togs fram våren 2015.

Vad skulle krävas för vård på fler kroppsdelar?

– Det skulle behövas en översyn och skulle det visa sig att evidensläget förändrats så får vi se över det här i Stockholm säger Johan Bratt.

Ser ni något till de ekonomiska effekterna av att många söker den här vården i Köpenhamn?

– Nej, vi gör bedömningen mot de nationella riktlinjer som tagits fram.

Ni ser inte att det finns stort behov som behöver täckas här hemma?

– Jag vill inte på något sätt förringa de uttalade besvär som patienterna har men vi måste ändå utgå utifrån den vetenskapliga bedömning som finns.

Många patienter upplever att det finns en okunskap ute på vårdcentralerna?

– Vi har ju vårdprogrammen och där finns tydliga riktlinjer och vilka behandlingar som finns att tillgå. De är framtagna av sakkunniga inom landstinget.

Det är många patienter som känner hopplöshet, vad vill du säga till dem?

– Jag har full förståelse för att det här kan vara ett ett mycket besvärligt tillstånd och vill rekommendera dem att ta kontakt med sin husläkare. Det finns en rad olika behandlingar att pröva innan man prövar nervgiftsbehandling.


Läs också: Reaktioner på artiklar om svettvård


 

ANNONS