Chockhöjd hyra för skolorna nästa år

Flera skolor kan räkna med höjd hyra från och med juli nästa år. Mer rättvist, hävdar beslutsfattarna.

Kritikerna menar att det kommer att påverka skolornas resultat i längden.

Under våren har Lokaltidningen Mitt i berättat om föräldrarnas uppror på Stavsborgsskolan i Älta. För få elever och för stora lokaler fick ekonomin att gå på knäna. Framförallt ansåg föräldrarna att den höga hyran tog pengar från undervisningen.

Politikerna mötte diskussionen med att berätta att modellen för hyressättning skulle ses över och att besked kunde ges först under hösten, när utredningen var klar.

Nu finns ett förslag på ny hyressättningsmodell och om den antas får flera skolor höjd hyra. För Stavsborgsskolan blir höjningen 32 procent per kvadratmeter från nuvarande nivå till 2015.

– Den sammantagna värderingen har visat att man inte betalar för hög hyra i relation till andra skolor. Snarare är det för få elever i förhållande till det vad skolan är byggd för, säger Erik Langby.

Modellen ska enligt förslaget börja gälla från juli 2013 och tanken är att den ska fasas in under tre år. Det maximala hyrespåslaget nästa år kommer genom infasningen att landa på fem procent, vilket kan jämföras med årets genomsnittliga hyresökning för Nackaskolorna, som var 11 procent.

Hyresmodellen ska nu ta hänsyn till flera variabler, som areaeffektivitet, ändamålsenlighet, inomhusmiljö och omgivning.

I den nya modellen ska också skolledningen kunna stänga av delar av skolan som inte används, och på så sätt få ner hyreskostnaden.

Lars Wirgart, ordförande för skolledarna i Nacka och rektor för Eklidens skola, är kritisk till hyreshöjningen.

– Vi tror det här kommer att påverka skolornas resultat i längden. Som det är nu får vi viss kompensation men det kommer inte att täcka hela hyreshöjningen. Det vi kan skära på är personal.

Lars Wigart menar därför att hyran för skolan borde ligga utanför skolpengen.

– Det slår så oerhört snett. Ekliden lägger 17–18 procent av sin budget på hyran, Stavsborgsskolan betalar ungefär 35 procent av budgeten i hyra. Det är klart att det blir olika kvalitetet på resten.

Fakta

223 miljoner

Skolorna betalar under 2012 cirka 216 miljoner kronor i hyra – vilket är under kostnadsnivån för 2013.

Förslaget innebär en ökning till 223 miljoner kronor 2013, 240 miljoner året därpå och 262 miljoner år 2015 – vilket blir ungefär 21 procents höjning.

Källa: Nacka kommun