Chockhöjda hyror för tomträtter

Anneli Myrholm köpte tomten på Ådö för snart 20 år sedan, och slipper hyreschocken. "Jag kände på mig att hyrorna skulle gå upp", säger hon.
Anneli Myrholm köpte tomten på Ådö för snart 20 år sedan, och slipper hyreschocken. "Jag kände på mig att hyrorna skulle gå upp", säger hon.
Tomthyrorna för Upplands-Bros husägare har chockhöjts de senaste åren. Att köpa tomten är plötsligt förmånligare än att betala hyran.

– Ingen människa kan betala så höga hyror, säger Roland Sundström, Ådö.

Tomträttsavgälden, avgiften som Upplands-Bro kommun tar för att hyra ut tomter, har legat stadigt de senaste decennierna.

Hyrorna baseras på tomtens marknadsvärde och räknas upp vart tionde år. För Upplands-Bros del har det rört sig om blygsamma ökningar.

Fram till nu. Inför 2017 står flera husägare i Upplands-Bro inför en hyreshöjning på flera hundra procent.

På en fastighet på Ådö höjs tomträttshyran från 4 400 kronor per år till drygt 53 000 kronor per år – en höjning som motsvarar drygt 1 100 procent. En annan tomthyra höjs från 2 900 kronor till 20200 kronor.

– De senaste tio åren har markvärdet gått upp ofantligt mycket. Som det ser ut nu tjänar man på att ta ett lån och köpa loss tomten, säger Anton Sjöblom, på plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun.

Många har redan köpt loss sina tomter och slipper oroa sig för de höga kostnaderna.

– För 20 år sedan fanns det 1 500 tomträtter i Upplands-Bro. Nu finns det bara 79 kvar. En stor anledning till att folk köper tomterna är att avgälderna går upp så mycket, säger Anton Sjöblom.

Andra som väntat eller köpt ett hus med tomträtt måste nu välja mellan att betala de dyra avgifterna eller att ta ett lån och köpa loss tomten. Det senare är en dyr affär: tomterna som sålts i år kostar mellan 150 000 och 420 000 kronor.

Finnstabon Tommy Eriksson är en av 16 Upplands-Brobor som valt att köpa loss tomten.

– Jag visste att avgälden skulle räknas upp men var inte beredd på en ökning med 400 procent. Nu ångrar jag att vi inte köpte tomträtten för tio femton år sedan, säger han.

”Vi hade ingen annan utväg än att köpa tomten. Höjningen kom som en chock”, säger en annan fastighetsägare som Mitt i pratat med.

Anneli Myrholm köpte sitt fritidshus på Ådö i Bro för snart 20 år sedan. I dag är hon glad att hon valde att köpa loss tomten i samma veva.

– Jag misstänkte att hyrorna skulle gå upp. Det känns skönt att jag slipper tänka på saftiga höjningar, säger hon.

Hon och sambon Roland Sundström tror att många kommer att sälja sina fritidshus på grund av höjningarna.

– Ingen människa kan betala så höga hyror. Många är bara här några veckor om året och har ingen möjlighet att stanna kvar om det blir så dyrt, säger Roland Sundström.

Kommunen säljer tomterna till 40 procent av taxeringsvärdet, vilket gör att många husägare kan köpa loss tomten till ett förmånligare pris.

Men det gäller att tänka snabbt. Köpet ska vara klart ett år innan den nya hyran börjar gälla.

– Många andra kommuner tar mellan 50 och 100 procent av marknadsvärdet så Upplands-Bro ligger väldigt lågt. I slutändan är det en bra affär, säger Anton Sjöblom.

Förra året sålde Upplands-Bro kommun tomter för 7,8 miljoner kronor, mer än dubbelt så mycket som budgeterats för.

Fakta

Vad handlar det om?

Tomträtt innebär rätt att använda en tomt utan att äga den. Med ett tomträttsavtal har du rätt att använda marken som om den vore din egen.

Hyran för tomten, eller tomträttsavgälden, betalas varje år till kommunen. Avgälden räknas upp vart tionde år.

Avgälden styrs av markens taxeringsvärde, som bestäms av Skatteverket.

Man kan välja att betala tomträttsavgälden, eller att köpa loss tomten.

Skatteverket