Chockhöjda priser för att försäkra din katt

Elisabeth Sandlund och 9-årige katten Alfons.
Elisabeth Sandlund och 9-årige katten Alfons.
Det är inte lätt att hitta försäkring för äldre katter. Dessutom kan det bli dyrt.

Brommakatten Alfons årspremie höjdes nyligen med 83 procent.

Från 1 318 kronor per år till 2 410 kronor. Så mycket höjdes nyligen årspremien för Tranebergsbon Elisabeth Sandlunds 9-årige abessinier Alfons.

”Grattis – nu blir din kattförsäkring ännu bättre”, skrev försäkringsbolaget Agria till sina kunder.

Bolaget förklarade att man hade förbättrat delar av försäkringen, vilket innebar en prishöjning.

Mest kännbar blev höjningen för den som har en katt som är åtta år eller mer.

– Är katten över sju år finns det inget försäkringsbolag som tecknar ny försäkring. Vill vi ha vår katt försäkrad finns ingen annan möjlighet än att ha kvar Agria, vilket jag tycker att de utnyttjar, säger Elisabeth Sandlund.

Cecilia Winter, informationsansvarig vid Agria, menar att höjningen är befogad.

– Dels för att den nya kattförsäkringen har blivit bättre till sitt innehåll och sedan sänker vi inte längre ersättningsbeloppet för veterinärvården när katten blir äldre. Sedan blir vissa raser mer sjuka, det är framförallt raskatterna som fått premien höjd.

– Men tycker kunden att försäkringen är för hög kan man välja andra självrisker och ersättningsbelopp och på så vis sänka premien.

Elisabeth Sandlund struntar nu dock helt i att försäkra sin katt.

– Lever Alfons lika länge som vår gamla katt, som dessutom höll sig frisk livet ut, skulle det sammanlagt kosta över 25 000 kronor. Dessutom täcker ju inte försäkringar alla kostnader om djuren blir sjuka.

Elisabeth har tidigare gjort en anmälan till Konkurrensverket, som inte går vidare med ärendet.

”Det är endast under mycket speciella förhållanden som en konkurrensvårdande myndighet har anledning att ifrågasätta ett företags ensidigt beslutade villkor… De uppgifter du lämnat utgör inte grund för Konkurrensverket att närmare granska de förhållanden du tar upp”, skriver myndigheten.

foto: läsarbild