Chockhöjning av tomthyra mildras

bygge
Kritikerna ansåg att det första tomträttsförslaget slog hårt mot nyproduktionen av hyresrätter och studentbostäder – en strypning var att vänta. Majoriteten, som vill driva en hyresrättsvänlig politik, har tagit till sig av kritiken.
Majoriteten fick hård kritik för vad som uppfattades som en chockhöjning av tomträttsavgifterna.
Höjningen skulle drabba småhusägare, bostadsrättsföreningar och nyproduktion, som hyr mark från Stockholms stad.
Nu mildras höjningarna, enligt besked från biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog (S).

I våras lade den rödgröna majoriteten fram ett förslag om nya markhyror – tomträttsavgälder – för fastighetsägare som hyr mark av Stockholm stad. Förslaget fick hård kritik från oppositionen, men också från fastighetsbranschen och Villaägarna.

Nivåerna på tomträttavgifterna hade inte höjts på över tio år. De senaste årens snabbt stigande markvärden skulle därmed slå igenom hårt.

För villaägare är en fördubbling att vänta – en avgiftshöjning på max 18 000 kronor per år, enligt DN.se.

Kritikerna ansåg att förslaget slog hårt mot nyproduktionen av hyresrätter och studentbostäder – en strypning var att vänta. Majoriteten, som vill driva en hyresrättsvänlig politik, har tagit till sig av kritiken.

– När det gäller nyproduktion har vi tagit hänsyn till de som var oroliga, så att det ska byggas i hela Stockholm, säger biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog (S).

På vissa håll blir till och med lägre kostnad än i dag, enligt Valeskog.

– Det blir lite dyrare i innerstad, men nästan en halvering utanför.

I det justerade förslaget kommer föreslås att avgäldsräntan vid nyproduktion sänks från fem till fyra procent. Kostnaden blir då lägre än i dag.

– Vi har sänkt för att stimulera byggandet av hyresrätter.

 

Tidigare var också förslaget att höjningen för befintliga hus på tomträttsmark skulle ske i tre steg, nu är tanken att genomföra det i långsammare takt. När en villaägares gamla avtal gått börjar den nya avgiften trappas upp och då i fem steg.

För dem som bor i hyresrätter påverkar inte höjningen i det korta loppet hyran, det är fortfarande bruksvärdet som styr, framhåller Valeskog. Här är det fastighetsägaren som får bära hela kostnaden, det påverkar förstås vinsten, och sedan försöka driva detta i hyresförhandlingarna.

Höjningen slår däremot igenom med full kraft på bostadsrätter. En dryg tusenlapp i månaden kan den största höjningen innebära på en normalstor trea i innerstad, enligt Exploateringsnämndens uträkning som Mitt i tidigare skrivit om.

Förslaget från majoriteten är också att kommande tomträttsavgäldshöjningar ska ske automatiskt efter tio år med två procent istället för att gå igenom hela den politiska beslutsprocessen, uppger Jan Valeskog (S).

Majoritetens mildrade förslag om höjda markhyror ska inom kort upp till kommunstyrelsen och sedan väntar sannolikt beslut innan årsskiftet i kommunfullmäktige. Någon applåd är inte att vänta från oppositionen.

– Den här förändringen svarar inte mot remissinstansernas och vår oro om att de dramatiska ökningarna omöjliggör det byggande vi behöver. Det är en form av orwellianskt nyspråk att, som majoriteten gör, tala om behovet att bygga hyresrätter och sedan med andra handen gå fram med förslag som gör det svårare och mycket dyrare att göra just det, kommenterar oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).