Chockhyra riskerar att slå ut historien

Det råder oro bland föreningar i Huddinge efter beskedet om chockhöjd hyra för lokaler.

Nu riskerar två historiska föreningar att få lägga ned sin verksamhet.

Allt fler föreningar i kommunen får nu i löpande takt besked om det kommunala bostadsbolagets nya chockhyror för föreningslokaler. Senast ut är två som kanske gjort mest för att lära ut om kommunens historia: Huddinge hembygdsförening och Vårby-Fittja hembygdsförening.

– Det är klart vi känner oro, vi vet ju inte hur man ska lösa det här, säger Ellert Ström, ordförande i Huddinge hembygdsförening.

Föreningen har fått besked om uppsägning av lokalerna från Huge. I mars nästa år gäller den nya årshyran 241 000 kronor, från att ha varit ingenting.

Hembygdsföreningen har i dag 1 400 medlemmar, den huvudsakliga inriktningen är museiverksamhet där det gamla och forntida Huddinge visas upp. Allt arbete sker ideellt.

– Vi har exempelvis skolbarn på besök varje vecka hos oss, vi ger ut skrifter om Huddinge och en massa annat. Vi är 40 aktiva medlemmar som jobbar med det här hela tiden, säger Ellert Ström.

Hur viktig är hembygdsföreningen?

– Utan forntid, ingen framtid brukar man väl säga.

Huddinge hembygdsförening har bland annat underhållit och skött om Stenbergstorpet i 50 år, torpet skänktes senare till kommunen.

– Vi har aldrig begärt pengar för det arbetet, säger Ellert Ström.

Föreningen får in cirka 250 000 kronor varje år i medlemsavgifter och från bokförsäljning, med den nya hyran måste man lägga ner.

– Pengarna vi får in går till inköp av material och trycksaker och skrifter om Huddinge. Har vi inte de pengarna tvingas vi lägga ner. Kommunen kan ju ta över och driva det här, men då måste de anställa folk också, säger Ellert Ström.

Lokaltidningen Mitt i har sökt kulturchefen Christer Falk, utan resultat. I ett mejl som tidningen tagit del av skriver dock kulturchefen att han nyligen fått veta att lokalerna ska sägas upp och att man kommer att behöva göra prioriteringar inom kulturområdet.

– Vi har fått veta att det här ska tas upp i november, säger Ellert Ström.

Huddinge hembygdsförening driver sju museer i hemkommunen.

Fakta

Detta har hänt

Lokaltidningen Mitt i berättade redan i december 2011 att många kulturföreningar riskerade att få lägga ned efter Huges nya hyressättningar.

Det nya systemet bygger på att Huge tar ut marknadsmässiga hyror från föreningar.

Ännu finns inget klart besked vilka föreningar som ska eller kan räddas.