Chockplanen: Tömma Råstasjön på vatten

Råstasjön – snart ett minne blott?
Råstasjön – snart ett minne blott?
Solna stad ger inte upp sina våta drömmar om bostäder vid Råstasjön. Genom ett kryphål i lagen ser man nu över möjligheten att tömma Råstasjön på vatten, för att kringgå strandskyddet.

– Det är en vattentät idé, säger Petronella Pöhl, på vatten- och avloppsförvaltningen.

Efter Mark- och miljööverdomstolens dom som stoppade Solna stads byggplaner vid Råstasjön, andades många ut.

Men staden har inte alls gett upp. I hemlighet har man arbetat fram en ny plan för att förverkliga bygget. Planen är att tömma Råstasjön på vatten, vilket skulle betyda att strandskyddet upphävs.

– Finns det ingen strand finns det inget skydd. Det är en vattentät idé, säger Petronella Pöhl på Solna-Sundbybergs gemensamma vatten- och avloppsförvaltning.

Förutom att bygga bostäder, som det ju råder brist på, ser man andra synergieffekter.

– Vattnet från Råstasjön kan användas till att fylla upp plaskdammarna, tidsmässigt kan det tajma hyfsat bra med badsäsongen. Lötsjön kan också behöva påfyllning då vi sett viss sänkning av vattennivån där, säger Petronella Pöhl.

Staden har tagit kontakt med Europeiska vattennämnden i Haag för att försäkra sig om att de juridiska aspekterna verkligen håller.

– Det finns många prejudicerande fall. Man tömde Loch Ness i Skottland på 60-talet när man skulle leta efter sjöodjuret Nessie. EU-rätten går definitivt före era svenska domstolar, säger Töms Jön, föredragande i den Europeiska vattennämnden.

De vågade planerna har redan mött massivt motstånd. Nätverket Livrädda Råstasjön tänker inte ge upp.

– Då bildar vi en kedja från Lötsjön och slangar vatten till Råsta, säger Plurra Mehr från nätverket.

Från politiskt håll förstår man inte reaktionerna.

– Vi har förhandlat fram ett presentkort på Mall of Scandinavia och ett klippkort på Solna eller Sundbybergs simhallar för köpare av en bostadsrätt i det nya projektet, som kompensation för den förlorade sjöutsikten, säger kommunalrådet Pierre Kranfalk.