Chocksiffror om skolk i Vallentuna

Många skolkar.
Många skolkar.
Rekordmånga får studiebidraget indraget på grund av skolk.

Flest skolkare i Vallentuna.

Nya siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att cirka 24 000 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 7,8 procent av alla elever, vilket är en ökning jämfört med föregående läsår.

I Vallentuna verkar skolket vara värst i länet, här blev 30 procent av med bidraget, nästan var tredje av gymnasieeleverna.

I Upplands Väsby är det nästan lika illa. Drygt var femte elev, 21 procent. Fick studiemedlet indraget på grind av skolk.

I grannkommunerna Täby och Österåker såg det bättre ut. I Täby blev drygt fem procent av i bidraget och i Österåker sju procent.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste nio läsåren, och en förklaring säga vara skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för fyra år sedan.

I Stockholms län fick 11,2 procent studiebidraget indraget på grund av skolk.

Fakta

Skolorna rapporterar in skolk

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

Källa: CSN