ANNONS

Christinaskolan överklagar Skolinspektionens nej

Bristen på gymnasieplatser i Stockholm är välkänd. Därför tycker rektor Åsa Johansson att kraven på redovisning av elevunderlag är konstiga.
Bristen på gymnasieplatser i Stockholm är välkänd. Därför tycker rektor Åsa Johansson att kraven på redovisning av elevunderlag är konstiga.
Christinaskolan står fast vid sina planer på att starta ett nytt gymnasium på Lidingö nästa höst.
– Vi håller tummarna för att de tittar på ansökan igen, säger rektor Åsa Johansson.
ANNONS

I går, tisdag lämnade Christinaskolan in en överklagan till Skolverket där de ifrågasätter beslutet att säga nej till deras ansökan att starta ett nytt fristående gymnasium på Lidingö 2020.

Christinaskolan får nej till gymnasieplaner

– Just nu väntar vi på att de ska gå igenom det vi skickat in. Annars ansöker vi på nytt, säger Åsa Johansson, rektor på Christinaskolan.

Godkänd som huvudman

Skolan lämnade i våras in en ansökan om att få starta gymnasium på Lidingö. I förra veckan fick de nej från Skolinspektionen. Anledningen till nejet var att Skolinspektionen inte ansåg att elevunderlaget undersökts tillräckligt. Något som Åsa Johansson tycker är märkligt.

– Vi har haft löpande kontakt med dem. Det här har de inte sagt något om, så det har vi inte kunnat göra något åt.

I den del som handlar om huvudmannaskap för att driva gymnasieskola är Christinaskolan dock godkänd.

– Och det är ju det som är den stora grejen, säger Åsa Johansson.

”Märkliga” krav på elevredovisningar

Men Skolinspektionen kräver även att nya gymnasieskolor kan visa att det finns ett riktat intresse att gå på  just den skolan.

ANNONS

Christinaskolan har kompletterat sin ansökan med en enkät där 550 elever i årskurs 7, 8 och 9 från Lidingös grundskolor svarat på frågor detta.

– Nu håller vi tummarna för att de tittar på ansökan igen, säger Åsa Johansson.

Gör Skolinspektionen det står hon fast vid planen att öppna det nya gymnasiet hösten 2020.

Christinaskolan vill öppna gymnasium

Enligt Åsa Johansson har Skolinspektionen nekat flera gymnasieskolor tillstånd att öppna just på grund av elevunderlagsundersökningarna. Hon menar att det är viktiga att nya huvudmän prövas noga. Men att slå ner på elevunderlaget är hon kritisk till.

– Vi vet att det är brist på gymnasieplatser i hela regionen, säger hon.