Cirkus med vilda djur kan nobbas i Österåker

Sjölejon är vilda djur, men får ändå användas på cirkus enligt Jordbruksverket.
Sjölejon är vilda djur, men får ändå användas på cirkus enligt Jordbruksverket.
I framtiden kan cirkusar med vilda djur som elefanter och zebror stoppas i Österåker. I dagarna väntas kommunstyrelsen föreslå det, efter förslag från MP och V.

– Jag tycker att det är en bra motion och bra att de lyfter den här frågan, säger Michaela Haga (C), ledamot i kommunstyrelsen.

– Som beslutsförslaget ligger ställer jag mig bakom det.

I förslaget från miljöpartiet och vänsterpartiet skriver motionärerna att djurskyddslagens paragrafer om att djur ska få bete sig naturligt och inte utsättas för onödigt lidande inte följs av cirkusar.

”Själva grundidén med cirkus är att få djuren att göra saker de normalt inte gör i sitt fria beteende” skriver motionärerna och avslutar: ”Vi anser att denna form av djurhållning och uppvisningar av djur inte hör hemma i dagens Sverige och Österåker”.

Sjölejon undantagna

Förra året biföll kommunfullmäktige motionen som sedan dess utretts av kommunen. Att införa ett lokalt förbud mot cirkusar med vilda djur skulle vara olagligt, så därför föreslår man att Österåkers kommun i stället, i enlighet med motionen, slutar upplåta mark till kringresande cirkusar med vilda djur.

Det skulle i sådan fall stoppa cirkusar med bland annat elefanter, zebror och kameler från att uppträda i Österåker, trots att dessa djur inte uttryckligen är förbjudna i djurskyddsförordningen.

Undantagna är däremot renar och sjölejon, som räknas som vilda djur men som ändå får uppträda på cirkus, enligt djurskyddsförordningen.

Kommunstyrelsen fattar beslut i frågan 28 augusti.