Citybad i Hjorthagen gillas av stadsdelen

Centerpartiet vill se fler citybad i centrala Stockholm.
Centerpartiet vill se fler citybad i centrala Stockholm.
Östermalms stadsdelsförvaltning ställer sig positivt till Centerpartiets idé om ett nytt citybad i Hjorthagen.

Centerpartiet har i en motion föreslagit en satsning på fler citybad i staden, bland annat i Hjorthagen. Nu uttrycker Östermalms stadsdelsförvaltning stöd åt tanken om ett bad i Hjorthagen.

Samtidigt skriver förvaltningen i sitt svar att det redan planeras för ett bryggbad vid närliggande Kolkajen. Det är därför något oklart om förvaltningen ser behov av ytterligare ett bad innan dess.

Ett problem för framtida badplatser kan bli att staden tidigare konstaterat att vattnet i Lilla Värtan och Husarviken har höga halter av fosfor och kväve. I bottensedimentet finns också höga halter av kvicksilver.

Mitt i Östermalm söker stadsdelsnämndens ordförande Maria Antonsson (MP).