Clinton kostade p-bolag pengar

TÄBY Sebe parkering i Täby som hyr ut p-platser i ett garage under ett hotell i Stockholm nekas ersättning från staten för att p-platserna inte kunde hyras ut på grund av en polisavspärrning. Avspärrningen varade i flera dygn på grund av USA:s utrikesminister Hillary Clintons besök i juni.

Bolaget begärde drygt 100 000 kronor i ersättning för inkomstbortfallet. Men enligt Justitiekanslern, JK, krävs att en förmögenhetsskada har vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövningen för att staten ska vara skadeståndsskyldig. Så var det inte i det här fallet.