College planeras i Barkarbystaden

BARKARBY Barkarbystaden kan få ett eget utbildningscentrum, kallat Barkarby college.

Skolan ska vända sig till elever på eftergymnasial nivå och högskolenivå och vara inriktad på teknik och naturvetenskap.

För att planerna ska förverkligas krävs att kommunen hittar samarbetspartners i näringslivet, säger Emma Feldman (M) ordförande i utbildningsnämnden till Radio Stockholm.