Axel Conradi tar över Moderaterna i Sumpan

axel conradi Moderaterna Sundbyberg
Axel Conradi tar över de nya rollerna från och med 1 januari 2019.
Tidigare politiske sekreteraren tar över gruppledarposten efter Mikael T Eriksson.

Ny gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i Sundbyberg blir Axel Conradi (M).

Tidigare satt Mikael T Eriksson på posterna, men han meddelade i oktober att han lämnar sina uppdrag vid nyår, bland annat för att få mer tid med familjen.

Axel har varit politiskt engagerad i 12 år och arbetar just nu som politisk sekreterare för Moderaterna i Sundbyberg.

Tre av de frågor han vill driva de kommande fyra åren är höjda löner till lärarna, ordning i ekonomin för att klarar det tuffa ekonomiska läge som kommunen sår inför och tryggheten i kommunen.

Axel tar över de nya rollerna från och med 1 januari 2019.

Josefin Malmqvist fortsätter som vice gruppledare för Moderaterna i Sundbyberg.