Så vill politikerna öka tryggheten

Bro centrum och Kungsängens centrum.
Bro centrum och Kungsängens centrum.
Tryggheten kan komma att bli den största frågan inför höstens val i Upplands-Bro.
Mitt i frågar politikerna vad de vill göra för att öka tryggheten?

Martin Normark (L), gruppledare. Foto: Ola Hedin.

– Ta folks oro på allvar och ducka inte för att vi har problem. Anställ kommunala väktare. Kameraövervakning. Ingrip tidigt mot unga kriminella. Samverkan skola, socialkontoret och polis med kort tid mellan orosanmälan till ingripande.

Lisa Edwards (C), gruppledare. Foto : Rickard Kilström.

– Satsa på nolltolerans mot alla småbrott. Håll alla offentliga ytor i kommunen rena och upplysta. Trygghet är vår viktigaste fråga. Vi vill utveckla modeller för att stoppa nyrekrytering till gängkriminalitet. Klyv ej kommunen. Satsa på blandad bebyggelse.

Sara Ridderstedt (MP), gruppledare. Foto: Pressbild.

– Kortsiktigt gäller ökad belysning, att beskära buskage och annat som kan öka känslan av otrygghet på offentliga platser, ökade väktarinsatser och kameraövervakning. Långsiktigt handlar det om satsningar i skolan, på fritidsgårdar samt på kultur- och fritidssidan för att förebygga utanförskap.

Fredrik Kjos (M), oppositionsråd. Foto: Privat.

– Snabba åtgärder som fler väktare, säkerhetskameror, bättre belysning i utsatta områden och fler vuxna ute kvällar och helger. Långsiktiga åtgärder som att få fler i arbete, tidiga insatser för barn i utanförskap och att omvandla hyreshusområden i Finnsta och Råby till områden med både hyres- och bostadsrätter.

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto : Rickard Kilström

– I samverkan mellan kommun, polis, föreningar och andra aktörer. Det handlar om att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottslighet och stärka sammanhållningen i kommunen. Det finns inte en lösning för att öka tryggheten. Vi vill fortsätta jobbar på bred front med såväl akuta som långsiktiga åtgärder.

Janne Stefanson (KD), gruppledare.

– Fortsätta satsningar på kameror, väktare och bättre upplysta offentliga platser. Samarbetet med Polisen ska utvecklas i de samarbetsavtal vi upprättar. Det förebyggande arbetet med bra fritidsgårdar i nära samarbete med skolorna och Fryshuset ska stärkas och satsningar på ungdomsstödjare och vuxenvandringarna bli ännu bättre.

Katarina Olofsson (SD), ordförande. Foto: Pressbild.

– Ökad övervakning, genom subventionerade väktare, kameraövervakning och belysning. Återinrätta polisstationen. Lösdriveri och tiggeri ska beivras.

Kerstin Åkare (V), gruppledare. Foto: Pressbild.

– Vi satsar på 6-timmars dag inom omsorgen, socialpedagoger i skolan samt valfrihet i omsorgens innehåll. Dessutom vill vi ha bostäder, jobb där man orkar hela arbetslivet, en inkluderande yttre miljö och meningsfull fritid för alla.