ANNONS

Så ska Brommas bullrigaste gator bli tystare

Trafiken I Bromma räknas som en bullerbov.
Trafiken i Bromma räknas som en bullerbov.
Staden har ny plan för att minska bullret. Tystare asfalt är en trolig lösning.
– Buller är inte bara är en irritation utan ett folkhälsoproblem som folk kan bli sjuka av, säger klimat- och miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).
ANNONS

Drygt 400 000 stockholmare har vägtrafikbuller utanför sina bostäder som ligger över riktvärdet på 55 decibel. Det visar en bullerkartläggning som Stockholms stad har gjort. Och de primära bullerkällorna är tydliga: större statliga och kommunala vägar, järnvägstrafik och flygtrafiken vid Bromma flygplats.

Nu har staden tagit fram en ny åtgärdsplan mot buller de kommande fem åren. Och fokus har skiftat från att minska ljudnivåerna inne i lägenheterna, genom till exempel treglasfönster, till att gå mer mot ljudkällan på gatan.

– Man behöver inte bara tysta miljöer inomhus utan även när man ska till och från jobbet eller går på stan, säger Katarina Luhr.

Tyst asfalt

Längs Ulvsundavägen ska tystare material, som asfalt med mindre stenar i, minska bullret. Också längs Drottningholmsvägen ska bullret minska – mellan Ulvsundaplan och Brommaplan ska bullerskyddsskärm upp på sträckan.

Men mer ljudabsorberande växtlighet på fasader och på bullerväggar, satsning på elbilar, samt sänkta hastigheter är också möjliga lösningar. Och treglasfönster kommer även i framtiden att vara nödvändigt om bullret ute på gatan är för högt.

– Det finns många åtgärder, men grundproblemet är att det är för mycket trafik på gatorna. Målet är att minska antalet bilar i Stockholm, säger Katarina Luhr.

Nedan kan du se vilka åtgärder som är aktuella på de bullrigaste gatorna i staden.

Fakta

Här är bullriga gatorna som ska fixas

På Nynäsvägen har fönsteråtgärder gjorts i samband med byggandet av nya bullerskärmar söder om Sofielundsmotet. Där återstår fönsteråtgärder på hus norr om Enskedevägen.

På bullerutsatta St Eriksgatan ska det utredas om det blir fönsteråtgärder eller tystare vägbeläggning.

På Sveavägen kommer det att utredas vilken typ av åtgärd och sträcka som är aktuell. Efter det kan kompletterande fasadåtgärder till exempel bli aktuella längs gatan.

På Drottningholmsvägen har staden gjort en bullerutredning för att undersöka möjligheten att bygga en bullerskyddsskärm på sträckan mellan Ulvsundaplan och Brommaplan. En sådan bullerskyddsskärm utreds vidare och kan eventuellt bli aktuellt under 2019-2023.

På Hornsgatan har man lagt mer ljuddämpande asfalt mellan Varvsgatan och Ansgariegatan. Testet ska utvärderas, men staden skriver att en tystare beläggning på Hornsgatan skulle vara billigare än fasadåtgärder ut med gatan.

Vasagatan byggs om just nu, och Götgatan ska byggas om. I båda fallen kommer man eventuellt att testa tystare vägbeläggningar när nya ytskikt läggs, men inget beslut är taget där.

Vid Ulvsundavägen pågår ombyggnadsarbeten. En mindre bullrande beläggning som den vid Hornsgatan planeras utmed sträckan. Efter en utvärdering av det kan dessutom kompletterande fasadåtgärder bli aktuella.

Källa: Miljöförvaltningen