Inbrotten minskar kraftigt i Upplands Väsby

Inbrotten minskar
Inbrotten minskade rejält under 2018.
Inbrotten minskar i Upplands Väsby och Stockholms län som helhet.
Efter flera års ökningar och rekordnivåer 2017 har trenden vänt, och det ser likadant ut i resten av Europa.
– Experternas svar ser olika ut i olika länder, säger Peter Lindström, kriminolog hos Polisen.

Antalet anmälda inbrott i Upplands Väsby var förra året 127 stycken. Det är en minskning med nästan 40 stycken jämfört med 2017. Men även 2016 var antalet inbrott högre än i fjol.

I fjol anmäldes 6 599 inbrott i hela Stockholms län. Det är en rejäl minskning från året innan då antalet anmälningar uppgick till 9 237 i länet. Man behöver gå tillbaka till sjuttiotalet för att hitta så höga siffror. Det under flera år stigande antalet inbrott vände under 2018.

– Det sjönk rätt så abrupt och det är ingen slump, säger Peter Lindström, kriminolog hos Polisen.


Inbrotten minskar nästan överallt

Anmälningar om inbrott i villa eller lägenhet per 100 000 invånare i Stockholms läns kommuner.

Källa: Brå.


Samma trend i flera länder

Men vad det beror på är inte lika lätt att svara på. Vissa menar att grannsamverkan har gett effekt, andra menar att gränskontroller och fler gripanden ligger bakom minskningen. Men trenden ser likadan ut i Dannmark, Tyskland, Holland och England, säger Peter Lindström.

– Man kan nästan välja sin favoritförklaring och experternas svar ser olika ut i olika länder. Men bostadsinbrotten tycks inte vara lika lukrativa som tidigare. Vi har inte så mycket kontanter eller värdesaker tillgängliga.

Men att grannsamverkan ger effekt råder det inga tvivel om. Studier visar att områden där man nyligen startat grannsamverkan har färre inbrott jämfört med andra kontrollområden.